Dunia Caca Marba akan memaparkan berita dalam dan luar negara yang terkini, menarik dan juga sebagai teladan untuk kita semua mendapatkan manfaat daripadanya. Blog ini secara umumnya bersifat santai tetapi ia juga akan memaparkan isu-isu penting supaya kita tidak leka dengan hiburan semata-mata.